tess hundfritids regler

 

TESS HUNDFRITIDS REGLER

GÄLLANDE HUNDDAGISET

 

Afton och röd dag är det stängt, full avgift debiteras.

Prislista se under "priser"

Avgiften erläggs förskottsvis den 27:e i varje månad. Om betalning inte skett senast den 30:e varje månad, tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor per faktura.

 Kallhyra: vid i god tid i förväg meddelad extra ledighet utgår kallhyra om 50% av ordinarie månadsavgift. Ledighet: vid kortare ledighet än 1 månad betalas full avgift. Uppsägningstid: två kalendermånader. 

Tess hundfritids kan också neka att ta emot eran hund på dagiset vid misskötsel av betalning. Debitering sker 12 månader. Månadsavgiften ska sättas in på bankgiro: 5576-0417 Therese Edlund. Skriv ditt namn och hundens namn som månadsbetalningen gäller.

Tess hundfritids tar ej emot löptikar, på grund av för stor stress hos hanhundarna.

Vid tillfällig frånvaro ska Tess hundfritids meddelas så snart som möjligt. Full avgift debiteras oavsett om hunden blir sjuk och måste vara hemma på grund av det, tik under löpperiod eller om ägaren väljer att ha hunden hemma under egen ledighet eller sjukdom.

Hunden ska vara välrastad innan den hämtas. Lägg fram koppel och halsband, dock inte Flexikoppel. Eventuella regn/ vinterkläder läggs oxå fram. Eftersom det är så många hundar som är allergiska eller ska ha specialfoder av annat skäl, så får hunden mat hemma på morgonen innan ägaren lämnar hunden.

Hunden ska vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb eller liknande. Den ska vara regelbundet avmaskad. Hunden ska vara vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta ska ske varje år. Hunden ska också vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Dessutom ska ägaren ha en ansvarsförsäkring på sin hund via hemförsäkringen. Tess hundfritids vill ha en kopia på aktuellt vaccinationsintyg och försäkringsintyg.

Hunden får inte lämnas in om den är sjuk eller bär på en smitta, detta medför att ni blir skyldiga att betala veterinärvård och medicin för de hundar som blivit smittade. Tess hundfritids har rätt att vägra ta emot hunden vid misstanke för sjukdom, skada eller bär på smitta.

Hunddagiset tillämpar en månads inskolning. Detta kan ändras om hunden anpassar sig fort. Under den tiden har Tess hundfritids och hundägaren rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid. Hunden faktureras bara för den tid den har varit på dagiset.

Uppsägningstiden är två månader från sista datumet i innevarande månad och ska ske skriftligen till Tess hundfritids.

Om hunden visar aggressivt beteende genom att attackera eller bita personal eller andra hundar kan avtalet sägas upp. Om ägaren bryter mot reglerna upprepande gånger kan avtalet också sägas upp. I dessa fall återbetalas inte månadsavgiften.

Om hundens skadas eller förolyckas under vistelsen på Tess hundfritids eller under promenader utförda av Tess hundfritids, så är Tess hundfritids endast skyldig att ersätta uppkomna skador och kostnader om skadan vållats av bristfällighet i lokalen, bristande tillsyn eller annan vårdslöshet från hunddagiset sida. Ersättning utgår i så fall endast med belopp som inte täcks av hundens försäkring.

Tess hundfritids förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden regelbundet.

Tess hundfritids har rätt att använda sig av praoelever och praktikanter vid rastning av hunden. Det sker dock alltid under hunddagisföreståndarens tillsyn och eleven lämnas aldrig utan uppsikt.

Tess hundfritids förbinder sig att sätta ihop lämpliga hundgrupper där alla hundar känner sig trygga och lugna.