Letar godis...

från vänster, dexter, texas, Dolly, Stella.
Vid vatten byte haffar Bob is klumpen